EcoLoss Project BV is een onafhankelijk adviesbureau en een onafhankelijke dienstverlener. De firma heeft zich de voorbije jaren naast het adviseren, gespecialiseerd in de afhandeling en afwikkeling van incidenten, met name waar het om voorvallen met milieu-impact (bodem) gaat. Hieronder vallen incidenten met gevaarlijke stoffen zoals asbest en kwik, maar ook chemicaliën en de meer bekende bodem- en wegdekverontreinigingen met brandstoffen en olieproducten. Vele duizenden projecten zijn er inmiddels succesvol afgerond.

Onze advisering en dienstverlening betreft de aandachtgebieden:


Wij hebben onze EHBI® werkwijze verder ontwikkeld en kunnen zeggen dat we door de jarenlange ervaring en het zeer grote aantal incidenten waarbij we zijn betrokken een goede partner zijn voor opdrachtgevers.

De speerpunten van onze EHBI® werkwijze zijn snelheid (indien nodig), kosteneffectiviteit (sober en doelmatig) en communicatie (de opdrachtgever blijft goed geïnformeerd gedurende het gehele traject), maar niet alleen de opdrachtgever, maar ook namens de opdrachtgever communiceren we op verzoek met andere diensten en partijen. Hiervoor hebben we zelfs een eigen Meld- en CoördinatieKamer die 24/7 operationeel is voor onze opdrachtgevers.

In de loop der jaren zijn onze werkzaamheden gaan bestaan uit de volgende componenten, al dan niet integraal uitgevoerd:

We zijn bekend met CoPi overleg en overleg op hoog niveau met assuradeuren, schade-experts en een gemeentelijke rampenstaf en kennen de dynamiek van een incident. Steeds frequenter treden we op als projectmanager, waarbij we niet schuwen ons bezig te houden met werkzaamheden die we niet direct tot onze kerntaak rekenen. EcoLoss Project kan u assisteren op elke gewenst gebied, of niveau en op elk gewenst tijdstip, inclusief  opleiding en training, ten behoeve van onze vaste relaties

Kortom EcoLoss Project is vandaag, door het gehele land tot uw beschikking en prepareert zich continu op de toekomst om u goed van dienst te kunnen zijn.


Volg ons op Facebook:

Heb jij zin om bij ons te komen werken in een leuk team met afwisselende werkzaamheden? Solliciteer dan via info@ecoloss.nl. ...

View on Facebook

EcoLoss is de afgelopen maanden op diverse dagen en op alle locaties uitgebreid door de molen gegaan voor de hercertificering van de ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 14001 (milieumanagement) en de vernieuwde VCA**-norm (veiligheid). Wij zijn blij en trots te kunnen melden dat dit probleemloos is gegaan zonder afwijkingen die opgelost dienen te worden. Eerder dit jaar hebben we onze certificering voor de BRL SIKB7000 - protocol 7001 (bodemsaneringen) ook al verlengd. ...

View on Facebook

Afgelopen week ontvingen we ons nieuwe certificaat voor de BRL SIKB 7000, protocol 7001 t.b.v. het uitvoeren van landbodemsaneringen. Hiervoor hebben we enige tijd geleden bij Normec Certification B.V. een probleemloze hercertificering doorlopen. Deze en volgende week zal ook weer in het teken staan van het hercertificeren voor de normen ISO9001, ISO14001 en de nieuwe versie van de VCA** ...

View on Facebook