Certificering

EcoLoss Project BV is voor de uitvoering van haar werkzaamheden gecertificeerd voor de volgende normen:
CO2 – Prestatieladder (aparte pagina)
ISO 9001
ISO 14001
VCA**
BRL SIKB 7000

Jaarlijks vinden zowel interne audits door daartoe opgeleide interne auditoren plaats, als externe audits door de certificerende instelling. Ons KVGM-beleid kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina. Op deze pagina treft u verder per norm achtergrondinformatie aan en zijn aan de rechterzijde de certificaten en documenten te downloaden.

ISO 9001

Alle kwaliteitsaspecten zijn vastgelegd in werkprocessen ten behoeve van de ISO 9001-certificering. We zijn continu bezig om processen te vernieuwen en te verbeteren en mogen stellen dat we een goed en mooi kwaliteitssysteem hebben. Het betreft geen systeem omdat we het moeten, maar omdat we het willen!

ISO 14001

EcoLoss heeft een gecertificeerd milieuzorgsysteem opgezet volgens de nieuwste ISO 14001-norm. Daarbij worden de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. Belangrijke onderwerpen die EcoLoss binnen het milieuzorgsysteem gebord heeft zijn de focus op leiderschap en risico management, en goede communicatie en bewustwording (van directie tot uitvoerenden).

VCA**

Naast het feit dat al onze buitendienstmedewerkers in bezit zijn van de benodigde vakdiploma’s en vaardigheidscertificaten, zijn we vanzelfsprekend als organisatie gecertificeerd voor VCA**

BRL SIKB 7000

EcoLoss heeft ruime ervaring met het (ad-hoc) verwijderen van verontreinigingen in de bodem. We zijn in het bezit van het certificaat BRL SIKB 7000, protocol 7001, waardoor we in staat zijn saneringswerkzaamheden op basis van vastgestelde regelgeving uit te voeren, waar nodig 24 uur per dag 7 dagen per week.