Onderzoek

Voorafgaand aan heel veel werkzaamheden dient er een vooronderzoek gedaan te worden. Dit geldt heel nadrukkelijk voor bodemsanering, asbest- en kwikverwijdering, maar voor meerdere werksoorten is het van belang een gedegen onderzoek te verrichten. We zoeken dan naar de oorsprong van een verontreiniging of schade.