Uitvoering

De kernactiviteit van EcoLoss is het 24/7 ter plaatse gaan naar locaties waar een onvoorzien voorval heeft plaatsgevonden en waar direct maatregelen moeten worden genomen om vervolgschade aan bodem, opstallen en eigendommen te beperken.

Veelal betreft het een incident met vloeistoffen zoals brandstoffen, oliën, chemicaliën en kwik, maar ook vaste stoffen zoals asbest, afvalstoffen en granulaten en verf.

Wij leveren ook planbare diensten aan bedrijven en overheid. Dit kan onder andere bestaan uit het overpakken van (beschadigde) lading vanuit containers, het leveren van materiaal zoals afzethekken, absorptiematerialen en spillboxen.