Diensten

Ecoloss diensten zijn onder te verdelen in:

advies 

Door de brede ervaring en de toegevoegde opleidingen heeft EcoLoss Project de beschikking over ervaren adviseurs bestaande uit veiligheidskundigen (HVK en MVK),.....

coördinatie

Een dynamische proces zoals een incident vraagt om een consequente aanpak passend binnen de vigerende regelgeving maar ook gebruik makend van pragmatische inzichten. ....

onderzoek

Voorafgaand aan heel veel werkzaamheden dient er een vooronderzoek gedaan te worden. Dit geldt heel nadrukkelijk voor bodemsanering, asbest- en kwikverwijdering, maar voor ....

uitvoering

De kernactiviteit van EcoLoss Project is het onmiddellijk ter plaatse gaan naar locaties waar een onvoorzien voorval heeft plaatsgevonden en waar direct maatregelen moeten worden....