Coördinatie

Een dynamische proces zoals een incident vraagt om een consequente aanpak passend binnen de vigerende regelgeving maar ook gebruik makend van pragmatische inzichten. Door de grote ervaring heeft EcoLoss zich gespecialiseerd in het coördineren van de aanpak van incident, van klein tot groot.