Over Ecoloss

EcoLoss is een onafhankelijk adviesbureau en een onafhankelijke dienstverlener. Ecoloss is naast het adviseren, gespecialiseerd in de afhandeling en afwikkeling van incidenten, met name waar het om voorvallen met milieu-impact (bodem) gaat. Hieronder vallen incidenten met gevaarlijke stoffen zoals asbest en kwik, maar ook chemicaliën en de meer bekende bodem- en wegdekverontreinigingen met brandstoffen en olieproducten.

Organisatie

De leiding van de onderneming wordt verzorgd door het Management Team (MT), dat bestaat uit ervaren medewerkers ( de hoofden van de diverse afdelingen) onder voorzitterschap van de directeur en waar nodig ondersteund door de accountant en adviseurs.

Alle MT-leden zijn in grote lijnen elkaars vervanger waardoor er een uitstekende borging van de continuïteit.

De bemanning van de meldkamer is een team van ervaren uitvoerders. Zij verzorgen aansturing en begeleiding van de “incident medewerkers” en hebben tevens de eerste contacten met de klanten en beheren alle uitrukprotocollen en specifieke wensen per klant.

De meldkamer wordt waar nodig ondersteund door diverse veiligheidsadviseurs en de veiligheidskundigen welke binnen de organisatie werkzaam zijn.

Geschiedenis

De basis van EcoLoss Project is in 1992 gelegd bij de bergingssectie van Smit Internationale / Smit Tak, waar Aad van Wijngen, destijds als bergingscoördinator werkzaam was. Van Wijngen was later een van de twee initiators van het brandbestrijdingscentrum RISC op de Maasvlakte. Daarnaast werden er onder leiding van Van Wijngen en onder de naam Smit Fire & Loss Prevention, separaat brandbestrijdingsactiviteiten vercommercialiseerd. Dit hield in dat er brandveiligheidsprojecten en hulpverleningsoperaties werden uitgevoerd, nationaal en internationaal. Deze activiteiten werden zowel op het land als te water uitgevoerd. Ook oliebestrijding was een van de activiteiten van deze firma.

In 1993 werden bovengenoemde activiteiten verzelfstandigd en onder de naam EcoLoss voortgezet. Door de klantgerichte en snelle werkwijze werd EcoLoss al snel verzocht al tijdens, of kort na incidenten, ter plaatse te komen. Vervolgens gingen bedrijven en overheidsinstanties gebruik maken van onze diensten bij de bestrijding van (milieu-)incidenten.

Een eerste aanzet voor onze werkwijze werd gegeven op verzoek van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Dit was naar aanleiding van een grootschalig incident met ernstige milieu-impact. Geleidelijk aan werd de onze werkwijze een pro-actief meld- en afwikkelingssysteem, waarbij de kans dat een bodem- of wegbeheerder niet op de hoogte was van een milieuprobleem, of te laat werd geïnformeerd over een milieuprobleem voorkomen werd.

Met regelmaat en indien nodig wordt het materiaal en materieel aangepast aan nieuwe behoeften, regelgeving of onze nieuwe inzichten. Zo zijn we in staat om onze dienstverlening voor de overheid en bedrijfsleven op optimale wijze uit te kunnen voeren. Wij doen dit vanuit onze vestigingen in Rotterdam, Nieuw-Vennep en Groningen.