Waterschade preventie


EcoLoss volgt uiteraard alle maatschappelijke en milieu ontwikkelingen en daaruit volgend hebben we vastgelegd dat er een volgende bedreiging op de loer ligt en dat is overtollig water. Enerzijds door klimatologische omstandigheden; de toename van de regenkansen, maar ook door de gewijzigde infrastructuur; steeds meer wegen, straten, terreinen zijn dusdanig verhard dat water niet meer direct in de bodem opgenomen kan worden en zich een weg zoekt. Veelal zijn dit lager gelegen percelen met een inherent risico van overstroming en waterschade.

EcoLoss Project gaat zich met mensen en middelen richten op het voorkomen van deze schade, gebruik makend van innovatieve, maar ook traditionele middelen. We richten ons op overtollig regenwater, buiten de oevers tredende waterstromen, alsmede verontreinigd (blus)water.