Veiligheid


Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is.

Om de veiligheid te waarborgen bestaat er regelgeving. Zo moeten bijvoorbeeld drukvaten aan strenge eisen voldoen om explosiegevaar te minimaliseren en moeten gebouwen voldoen aan allerlei brandveiligheidseisen om in geval van brand het aantal slachtoffers en de schade te minimaliseren.

EcoLoss Project richt zich op zeer praktische wijze op de regelgeving ten aanzien van veiligheid. Pragmatische en kosteneffectieve oplossingen worden verzorgd als het gaat om problemen met chemicaliën, asbest, kwik en de andere gevaarlijke stoffen. Van keer tot keer wordt gekeken naar de “beste” oplossing van het veiligheidsprobleem.