Uitvoering EHBI®


De kernactiviteit van EcoLoss Project is het onmiddellijk ter plaatse gaan naar locaties waar een onvoorzien voorval heeft plaatsgevonden en waar direct maatregelen moeten worden genomen om vervolgschade aan bodem, opstallen en eigendommen te beperken en verontreinigingen en schade op te ruimen; in verzekeringstermen “beredding”. Ook kan er in het kader van openbare orde en veiligheid, alsmede milieu een beroep op ons worden gedaan.

Meestentijds betreft het een incident met vloeistoffen zoals brandstoffen, oliën, chemicaliën en kwik, maar ook vaste stoffen zoals asbest, afvalstoffen en granulaten, alsmede verf en andere verontreinigingen worden door onze aanpak verwijderd. Tevens worden onze diensten met regelmaat gevraagd bij bouwkundige problemen zoals instortingsgevaar, verzakkingen of het omvallen van bouwmateriaal.

Door de geografische situatie van Nederland wordt er zowel op het land als op het water opgetreden.

Het opruimen (saneren) van lekkages op het land en op het water is dus een met grote regelmaat terugkerende werksoort. Lekkages komen voor bij aanrijdingen, bij technische problemen aan voer- en vaartuigen, bij breuk van een pijpleiding of het scheuren van een tank en uiteraard bij het laden of lossen en bij op- en overslag van vloeistoffen en vaste stoffen.

EcoLoss kent alle regelgeving ter zake en heeft door de jarenlange ervaring, die overigens per dag groeit, een bijzonder waardevol netwerk binnen de overheid en het bedrijfsleven. Wij schromen ook niet om een beroep te doen op externe deskundigheid om het doel voor de klant te bereiken.

Naast bovengenoemde niet planbare zaken leveren we ook diensten aan bedrijven en overheid. Dit bestaat uit het overpakken van beschadigde lading vanuit containers, het overpakken van containers, het leveren van materiaal zoals afzethekken, absorptiematerialen en spill boxen, alsmede waterschade preventie middelen zoals flexibele dammen/barrières.

Heeft u over een of meerdere onderstaande trefwoorden vragen of wilt u uitleg, contact ons dan direct per telefoon of mail.