Verpakkingsvoorschriften


Vaste- en vloeistoffen hebben vanwege een bepaald risico eisen en regels ten aanzien van verpakking. Onze adviseur zijn hiervan op de hoogte om u te assisteren. Onze Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen zijn van alle regels op de hoogte en staan met raad en daad voor u gereed.