Sober en doelmatig


Effectieve dienstverlening, ook bij incidenten. Massaal inzetten bij een ernstig lijkend voorval is niet gewenst. Goede afstemming en planning van in te zetten middelen en personeel is van groot belang. Daardoor voldoet met dan aan de verzekeringsregel “sober en doelmatig”.