Snelle interventie


Bij dynamische verontreiniging zoals dit optreed bij vloeistoffen is een snelle aanpak noodzakelijk om indringing in bodem of verspreiding over de bodem te voorkomen of beperken.