Overzicht


Door een brede en langdurige ervaring hebben we geleerd overzicht te krijgen en houden bij complexe operaties. Bekendheid met procedures en regels, maar ook materiekennis is ook hier van groot belang.