Oliespoor


Een lekkage met effect over een lange afstand wordt een oliespoor genoemd. Allerlei middelen zijn bij ons voorhanden om een oliespoor te verhelpen, zowel mechanisch als handmatig. En dit uiteraard in het kader van kosteneffectiviteit.