Maximale verhaalbaarheid


Onze werkwijze met rapportage enerzijds en de opleiding van onze medewerkers anderzijds dragen er zorg voor dat u de kosten voor een door anderen veroorzaakte verontreiniging/incident bijna altijd kunt verhalen.