Jaarverslag


Aangewezen (door regelgeving) bedrijven dienen elk jaar een veiligheid jaarverslag te laten maken voor een veiligheidsadviseur. Dat kan een interne adviseur zijn, maar er mag ook voor gekozen worden deze functionaris van extern te bettrekken.