Inventarisatie


Een inventarisatie betreft het verzamelen van gegevens. Wij hebben ervaring en kennis om u op dit gebied te helpen, zowel voor stoffen en materialen, maar ook voor het in kaart brengen van (noodzakelijke) werkprocessen.