Integrale aanpak


Veelvuldig komt het voor dat er gewerkt wordt zonder het geheel in samenhang te zien. Alles dient meegewogen te worden bij besluitvorming. Door diverse regelgeving is dit voor onervaren mensen lastig. EcoLoss heeft zich er op gericht om indien mogelijk zorg te dragen voor een integrale aanpak