Effect voor bodem


Elke stof die een bedreiging is voor de bodem, conform de Wet Bodembescherming, dient onmiddellijk te worden verwijderd. Dit is onze kernactiviteit.