Dreigende overstroming


Bij dreigend hoog water in industriële en stedelijke gebieden heeft EcoLoss de mogelijkheid direct barrières te plaatsen als preventieve maatregel.