Bodemonderzoek


De Wet Bodembescherming Wbb stelt regels ten aanzien van het gebruik van de bodem en de bodemgesteldheid. Indien er in de bodem gewerkt moet gaan worden dient er een bodemonderzoek plaats gevonden te hebben. Wij kunnen dit volgens alle normen voor u verzorgen.