Over EcoLoss:

Organisatie


De leiding van de onderneming wordt verzorgd door het Management Team (MT), dat bestaat uit ervaren medewerkers ( de hoofden van de diverse afdelingen) onder voorzitterschap van de directeur en waar nodig ondersteund door de accountant, adviseurs en de bedrijfsjurist.

Alle ideeën en voorstellen met betrekking tot eventuele beleidsmatige verbeteringen komen ter tafel binnen het MT-overleg, worden daar besproken of getoetst, waarna er wordt besloten hoe verder te gaan.

Dit zorgt voor een “continue stroom” van voorstellen tot verbetering welke na akkoord breed worden gedragen en snel geïmplementeerd. De slaoragvaardigheid van onze firma is hierdoor vergroot. Dit team functioneert tevens als projectteam bij grote opdrachten en aanbestedingen.

Alle MT-leden zijn in grote lijnen elkaars vervanger waardoor een nog betere borging van de continuïteit is ontstaan.

De bemanning van de Meld- en CoördinatieKamer is een team van ervaren uitvoerders. Zij verzorgen aansturing en begeleiding van de “buitendienst EHBI® medewerkers” en hebben tevens de eerste contacten met de klanten en beheren alle uitrukprotocollen en specifieke wensen per klant.

De Meld- en CoördinatieKamer wordt waar nodig ondersteund door diverse veiligheidsadviseurs en de veiligheidskundigen welke binnen de organisatie werkzaam zijn.