Onderzoek


Voorafgaand aan heel veel werkzaamheden dient er een vooronderzoek gedaan te worden. Dit geldt heel nadrukkelijk voor bodemsanering, asbest- en kwikverwijdering, maar voor meerdere werksoorten is het van belang een gedegen onderzoek te verrichten. Vaak zoeken we naar de oorsprong van een verontreiniging of schade.

De EcoLoss Project adviseurs kunnen op het gebied van brandveiligheid, milieu en veiligheid alle onderzoeken uitvoeren, waarna de gegenereerde gegevens kunnen worden verwerkt in een advies, een plan van aanpak, of een rapport. Voor enkele onderzoeken maken we mede gebruik van externe expertise. Het spreekt voor zich dat waar nodig de adviseurs zijn gecertificeerd.