Certificering:

ISO 9001 en 14001


Kort na de oprichting van EcoLoss Control – later EcoLoss Project is de werkwijze en ons milieu inzicht met aanverwante procedures op papier gezet en vastgelegd. Wij vonden en vinden dit van belang om de kwaliteit van de dienstverlening en onze omgang met het milieu te borgen en ook verbetertrajecten zichtbaar te maken en vast te leggen.

Inmiddels zijn alle werkprocessen vastgelegd onder de certificaten ISO 9001 en 14001. We zijn continu bezig om processen te vernieuwen en te verbeteren en mogen stellen dat we een goed en mooi KVGM systeem hebben. Het betreft geen systeem omdat we het moeten, maar omdat we het willen!