Over Ecoloss:

Geschiedenis


De basis van EcoLoss Project is in 1992 gelegd bij de bergingssectie van Smit Internationale / Smit Tak, waar Aad van Wijngen, destijds als bergingscoördinator werkzaam was. Van Wijngen was later een van de twee initiators van het brandbestrijdingscentrum RISC op de Maasvlakte. Daarnaast werden er onder leiding van Van Wijngen en onder de naam Smit Fire & Loss Prevention, separaat brandbestrijdingsactiviteiten vercommercialiseerd. Dit hield in dat er brandveiligheidsprojecten en hulpverleningsoperaties werden uitgevoerd, nationaal en internationaal. Deze activiteiten werden zowel op het land als te water uitgevoerd. Ook oliebestrijding was een van de activiteiten van deze firma.

Een ernstig scheepsongeval met een chemicaliëntanker op de Noordzee was de aanleiding van de opzet van RISC Environmental Control, een milieukundig onderzoeks- en adviesbureau. Deze vennootschap kwam kort na haar oprichting in het bezit van een mobiel milieulaboratorium voor ondersteunende werkzaamheden bij en na ongevallen en ten behoeve van bodem- en lucht- en wateronderzoek.

In 1993 werden bovengenoemde activiteiten verzelfstandigd en onder de naam EcoLoss Control later EcoLoss Project voortgezet. Door de klantgerichte en snelle werkwijze werd EcoLoss al snel verzocht al tijdens, of kort na incidenten, ter plaatse te komen. Vervolgens gingen bedrijven en overheidsinstanties gebruik maken van onze diensten bij de bestrijding van (milieu-)incidenten.

Een eerste aanzet voor de EHBI® werkwijze werd gegeven op verzoek van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Dit was naar aanleiding van een grootschalig incident met ernstige milieu-impact. Geleidelijk aan werd de EHBI® werkwijze een pro-actief meld- en afwikkelingssysteem, waarbij de kans dat een bodem- of wegbeheerder niet op de hoogte was van een milieuprobleem, of te laat werd geïnformeerd over een milieuprobleem voorkomen werd.

Met regelmaat en indien nodig wordt het materiaal en materieel aangepast aan nieuwe behoeften, regelgeving of onze nieuwe inzichten. Zo zijn we in staat om onze dienstverlening voor de overheid en bedrijfsleven op optimale wijze uit te kunnen voeren. Wij doen dit vanuit onze vestigingen in Rotterdam, Nieuw-Vennep en Groningen.