DLP/KVP


Een werknemer die de opleiding tot Deskundig Leidinggevende Projecten heeft gevolgd is in staat om op vakkundige wijze bodemsaneringen en werken in de verontreinigde grond te begeleiden conform de publicatie CROW 132.

Een Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon is een DLP met aanvullende interne training en is daarna zowel intern als extern door de certificerende instelling getoetst. Na een positieve beoordeling is hij bijgeschreven in het register van de certificerende instelling en draagt hij de eindverantwoording bij de uitvoering van saneringen die uitgevoerd worden onder de BRL SIKB 7000.