Coördinatie


Een dynamische proces zoals een incident vraagt om een consequente aanpak passend binnen de vigerende regelgeving maar ook gebruik makend van pragmatische inzichten. Door de grote ervaring heeft EcoLoss Project zich gespecialiseerd in het coördineren van de aanpak van incident, van klein tot zeer groot. Dit houdt in dat de functionaris niet deelneemt aan het primaire bestrijdingsproces, maar een plan van aanpak verzorgt en vervolgens als het ware vanuit een helikopter overzicht houdt op alle uit te voeren maatregelen en zich als spin in het web gedraagt en er voor zorgt dat er sprake is van een integrale aanpak waarna alle aspecten en gebieden in de gaten gehouden worden.
Onze MT- en MCK collega’s hebben veel ervaring opgebouwd en vervullen de rol van coördinator met regelmaat. Ook de bekendheid met de overheidsprocessen en het functioneren van een CoPi is een aanwezige expertise. Bij de opstart van de bestrijding van een incident heeft EcoLoss de beschikking over een coördinatiewagen (CoWa), waarna gebruik gemaakt wordt van transportabele faciliteiten.

Veelvuldig hebben EcoLoss functionarissen gemeentes geassisteerd met het van deur tot deur bezoeken en informeren van omwonenden. Dit gebeurd dan vanuit de praktijkoptiek waardoor vragen onmiddellijk kunnen worden beantwoord.