Over Ecoloss

Certificering


EcoLoss Project BV is voor de uitvoering van haar werkzaamheden gecertificeerd voor de volgende normen:

Jaarlijks vinden zowel interne audits door daartoe opgeleide interne auditoren plaats, als externe audits door de certificerende instelling. Ons KVGM-beleid kunt u downloaden aan de rechterzijde van deze pagina. Op deze pagina treft u verder per norm achtergrondinformatie aan en zijn aan de rechterzijde de certificaten en documenten te downloaden.

ISO 9001


Kort na de oprichting van EcoLoss Control – later EcoLoss Project is de werkwijze en ons milieu inzicht met aanverwante procedures op papier gezet en vastgelegd. Wij vonden en vinden dit van belang om de kwaliteit van de dienstverlening en onze omgang met het milieu te borgen en ook verbetertrajecten zichtbaar te maken en vast te leggen.

Inmiddels zijn alle werkprocessen vastgelegd onder de certificaten ISO 9001. We zijn continu bezig om processen te vernieuwen en te verbeteren en mogen stellen dat we een goed en mooi KVGM systeem hebben. Het betreft geen systeem omdat we het moeten, maar omdat we het willen!

ISO 14001


EcoLoss heeft een gecertificeerd milieuzorgsysteem opgezet volgens de nieuwste ISO 14001-norm. Daarbij worden de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. Belangrijke onderwerpen die EcoLoss binnen het milieuzorgsysteem gebord heeft zijn de focus op leiderschap en risico management, en goede communicatie en bewustwording (van directie tot uitvoerenden).

VCA**


In de jaren 80 hebben huidige EcoLoss functionarissen tezamen met de toenmalige Stichting Europoort Botlekbelangen – nu Deltalinqs – mede aan de wieg gestaan van hetgeen nu VCA is.

Het spreekt dus voor zich dat we als firma VCA** gecertificeerd zijn en dat al onze buitendienst medewerkers in het bezit zijn van vakdiploma’s en vaardigheidscertificaten en uiteraard VCA**.

BRL SIKB 7000


Vanaf de oprichting was EcoLoss een bodemonderzoeksbureau met een eigen rijdend laboratorium. De sindsdien opgebouwde ervaring met het verwijderen van verontreinigde bodem, al dan niet direct volgend op een incident is een expertise van onze firma waarvoor we in het bezit zijn van het certificaat BRL SIKB 7000 hetgeen ons in staat stelt op basis van vastgestelde regelgeving verontreinigingen op te heffen.

Onze EHBI® werkwijze voorziet, indien en waar nodig, in een onmiddellijke aanpak van het probleem, 24 uur per dag 7 dagen per week conform de vigerende wet- en regelgeving. We hebben inmiddels een zeer grote ervaring opgebouwd in alle sectoren; publieke ruimte en bedrijfsterreinen.