Certificering:

BRL SIKB 7000


Vanaf de oprichting was EcoLoss een bodemonderzoeksbureau met een eigen rijdend laboratorium. De sindsdien opgebouwde ervaring met het verwijderen van verontreinigde bodem, al dan niet direct volgend op een incident is een expertise van onze firma waarvoor we in het bezit zijn van het certificaat BRL SIKB 7000 hetgeen ons in staat stelt op basis van vastgestelde regelgeving verontreinigingen op te heffen.

Onze EHBI® werkwijze voorziet, indien en waar nodig, in een onmiddellijke aanpak van het probleem, 24 uur per dag 7 dagen per week conform de vigerende wet- en regelgeving. We hebben inmiddels een zeer grote ervaring opgebouwd in alle sectoren; publieke ruimte en bedrijfsterreinen.