Brandveiligheid


Brand is sinds jaar en dag een grote bedreiging voor mensen en bedrijven. Veel menselijk leed en economische schade hebben er toe geleid dat er in Nederland gedegen maar ook complexe regelgeving is ontstaan.

Binnen EcoLoss hebben diverse personeelsleden bij een overheids- of bedrijfsbrandweer gewerkt en sinds onze oprichting zijn we veelvuldig betrokken geweest bij brand en de naweeën ervan. We hebben de effecten gezien en zijn daardoor extra gemotiveerd om onze relaties met raad en daad terzijde te staan als adviseur of als uitvoerende met het doel brand te voorkomen en beperken, veilige ontruiming mogelijk te maken en schade te beperken.