EcoLoss Project BV is een onafhankelijk adviesbureau en een onafhankelijke dienstverlener. De firma heeft zich de voorbije jaren naast het adviseren, gespecialiseerd in de afhandeling en afwikkeling van incidenten, met name waar het om voorvallen met milieu-impact (bodem) gaat. Hieronder vallen incidenten met gevaarlijke stoffen zoals asbest en kwik, maar ook chemicaliën en de meer bekende bodem- en wegdekverontreinigingen met brandstoffen en olieproducten. Vele duizenden projecten zijn er inmiddels succesvol afgerond.

Onze advisering en dienstverlening betreft de aandachtgebieden:


Wij hebben onze EHBI® werkwijze verder ontwikkeld en kunnen zeggen dat we door de jarenlange ervaring en het zeer grote aantal incidenten waarbij we zijn betrokken een goede partner zijn voor opdrachtgevers.

De speerpunten van onze EHBI® werkwijze zijn snelheid (indien nodig), kosteneffectiviteit (sober en doelmatig) en communicatie (de opdrachtgever blijft goed geïnformeerd gedurende het gehele traject), maar niet alleen de opdrachtgever, maar ook namens de opdrachtgever communiceren we op verzoek met andere diensten en partijen. Hiervoor hebben we zelfs een eigen Meld- en CoördinatieKamer die 24/7 operationeel is voor onze opdrachtgevers.

In de loop der jaren zijn onze werkzaamheden gaan bestaan uit de volgende componenten, al dan niet integraal uitgevoerd:

We zijn bekend met CoPi overleg en overleg op hoog niveau met assuradeuren, schade-experts en een gemeentelijke rampenstaf en kennen de dynamiek van een incident. Steeds frequenter treden we op als projectmanager, waarbij we niet schuwen ons bezig te houden met werkzaamheden die we niet direct tot onze kerntaak rekenen. EcoLoss Project kan u assisteren op elke gewenst gebied, of niveau en op elk gewenst tijdstip, inclusief  opleiding en training, ten behoeve van onze vaste relaties

Kortom EcoLoss Project is vandaag, door het gehele land tot uw beschikking en prepareert zich continu op de toekomst om u goed van dienst te kunnen zijn.


Volg ons op Facebook:

EcoLoss Project BV is een onafhankelijk dienstverlener. Wij zijn gespecialiseerd in de afhandeling en afwikkeling van incidenten, met name waar het om voorvallen met milieu-impact (bodem) gaat. Hieronder vallen incidenten met gevaarlijke stoffen zoals asbest en kwik, maar ook chemicaliën en de meer bekende bodem- en wegdekverontreinigingen met brandstoffen en olieproducten.

EcoLoss Project BV is voor de uitvoering van haar werkzaamheden gecertificeerd voor de volgende normen:
- CO2 – Prestatieladder
- ISO 9001
- ISO 14001
- VCA**
- BRL SIKB 7000

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?
Kijk dan op: www.milieuincident.nl
Of neem contact met ons:
info@ecoloss.nl of 010-416 25 00
#iso9001 #iso14001 #co2 #brl7000 #vca #ecoloss #normec #gecertificeerd #milieu
...

View on Facebook

ZIEN WIJ U OOK DE KOMENDE DAGEN?

EcoLoss staat op 18 en 19 april 2018 op de expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing (eRIC) op Vliegveld Twenthe.

Komt u ook? Vraag (gratis) kaarten aan op :
lnkd.in/es534-e
www.exporic.nl/nl
...

View on Facebook