EcoLoss Project BV is een onafhankelijk adviesbureau en een onafhankelijke dienstverlener. De firma heeft zich de voorbije jaren naast het adviseren, gespecialiseerd in de afhandeling en afwikkeling van incidenten, met name waar het om voorvallen met milieu-impact (bodem) gaat. Hieronder vallen incidenten met gevaarlijke stoffen zoals asbest en kwik, maar ook chemicaliën en de meer bekende bodem- en wegdekverontreinigingen met brandstoffen en olieproducten. Vele duizenden projecten zijn er inmiddels succesvol afgerond.

Onze advisering en dienstverlening betreft de aandachtgebieden:


Wij hebben onze EHBI® werkwijze verder ontwikkeld en kunnen zeggen dat we door de jarenlange ervaring en het zeer grote aantal incidenten waarbij we zijn betrokken een goede partner zijn voor opdrachtgevers.

De speerpunten van onze EHBI® werkwijze zijn snelheid (indien nodig), kosteneffectiviteit (sober en doelmatig) en communicatie (de opdrachtgever blijft goed geïnformeerd gedurende het gehele traject), maar niet alleen de opdrachtgever, maar ook namens de opdrachtgever communiceren we op verzoek met andere diensten en partijen. Hiervoor hebben we zelfs een eigen Meld- en CoördinatieKamer die 24/7 operationeel is voor onze opdrachtgevers.

In de loop der jaren zijn onze werkzaamheden gaan bestaan uit de volgende componenten, al dan niet integraal uitgevoerd:

We zijn bekend met CoPi overleg en overleg op hoog niveau met assuradeuren, schade-experts en een gemeentelijke rampenstaf en kennen de dynamiek van een incident. Steeds frequenter treden we op als projectmanager, waarbij we niet schuwen ons bezig te houden met werkzaamheden die we niet direct tot onze kerntaak rekenen. EcoLoss Project kan u assisteren op elke gewenst gebied, of niveau en op elk gewenst tijdstip, inclusief  opleiding en training, ten behoeve van onze vaste relaties

Kortom EcoLoss Project is vandaag, door het gehele land tot uw beschikking en prepareert zich continu op de toekomst om u goed van dienst te kunnen zijn.


Volg ons op Facebook:

2 days ago

EcoLoss - 24/7: 010-416 2500

Na gewassen te zijn in de tijdelijke vogelopvang zijn de zwanen overgebracht naar de nabij gelegen buitenbassins voor herstel. Inmiddels is de eerste grote groep zwanen voldoende hersteld om weer vrijgelaten te worden.

Rijkswaterstaat
Vandaag is de grote dag! Samen met 40 familieleden vertrek ik uit de noodopvang. Vrijwilligers bedankt, ik voel me fantastisch!
...

View on Facebook

1 week ago

EcoLoss - 24/7: 010-416 2500
View on Facebook

2 weeks ago

EcoLoss - 24/7: 010-416 2500

Onderstaand bericht geeft mooi weer welke stappen de zwanen doorlopen om weer schoon te worden. In het filmpje is goed te zien hoe de vele zwanen en vrijwilligers gebruik maken van de middelen die EcoLoss geregeld heeft en de opvanglocatie en buitenbassins die door ons zijn ingericht.

Rijkswaterstaat
Welke stappen doorloopt een zwaan in het noodhospitaal bij Hoek van Holland voor hij weer schoon zijn vleugels uit kan slaan? Volg het liveblog voor de laatste updates over operatie #schonezwaan. bit.ly/2tY2Ri1
...

View on Facebook